Joan Grangenois-Thomas, Kia Thomas and Betsy White